de-groot-zandhandel-slide1 De-Groot-Zandhandel-Impressie De-Groot-Zandhandel-Slide

Zandontzilting

Zandwinning mag in het Nederlandse deel van de Noordzee alleen op plaatsen waar de zee minimaal 20 meter diep is of die 20 kilometer buiten de kust liggen. Maximaal twee meter van de bodem mag weggegraven worden. Alleen in sommige vaargeulen, zoals de Euro-Maasgeul bij de Maasvlakte mag een laag van vijf meter worden opgezogen. Op het Nederlandse deel van de Noordzee wordt ophoogzand, beton- en metselzand en zand voor zandsuppleties gewonnen.

Op het Britse deel van de Noordzee worden beton- en metselzand en grind gewonnen. Dit Britse zand en grind gaat gedeeltelijk naar Vlissingen, Beverwijk en Amsterdam, waar grote installaties staan om het te ontzilten en op korrelgrootte te scheiden.

Het nadeel van zeezand is dat het zout is. Het bevat 1500 tot 4500 milligram natriumchloride per kubieke meter. Dat zout spoelt uit en komt in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat heeft op den duur gevolgen voor de tuinbouw en de drinkwaterwinning. Binnen één tot twee jaar moet zeezand worden ontzilt. Dit doet men door het te spoelen met zoet water. De huidige ontziltingstechniek (één keer spoelen met licht brak water op het Noordzeekanaal en droogtrekken) levert zand op met een chloridegehalte van gemiddeld 600 milligram.

Wilt u meer informatie over zandontzilting? Neem dan contact op met M.J. de Groot Zandhandel B.V.

Copyright © M.J. de Groot Zandhandel B.V. - 1946 - 2021 - Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl | Sitemap