Zandwinning

Zand is een belangrijke grondstof voor aanvulling van woongebieden en industrieterreinen. Voor industriedoeleinden zijn grote hoeveelheden zand nodig. Firma de Groot en Zn is van oorsprong actief op het gebied van zandwinning. Bij de winning van zand wordt er gebruikt gemaakt van grote zandzuigers die op een diepte van maximaal 25 meter, een mengsel van zand en water opzuigen.  Met een capaciteit van 1000 ton per uur worden schepen geladen. Firma de Groot en Zn beschikt haar eigen zandwinningschepen.