Impressie van de Groot Zandhandel

 

Firma de Groot en Zn. verzorgt tevens transporten van zand over de weg en over het water. Op jaarbasis gaat het om circa een half miljoen ton! Met eigen schepen verloopt dit vervoer zeer doelmatig en milieuvriendelijk.